Anskaffelser

M12 Konsult hjelper deg gjerne med teknisk kravspesifikasjon og gjennomføring av innkjøp iht. Forskrift om Offentlige Anskaffelser (FOA).

Kontakt Sigve Sælensminde for mer info: sigve@m12.no